Parlementaire tussenkomsten

AA
Wapenuitvoer: tenuitvoerlegging van Gemeenschappelijk Standpunt 2008/944/GBVB | stemverklaring

Na jaren stilte ligt er eindelijk weer een voortgangsrapport over de tenuitvoerlegging van het Gemeenschappelijk Standpunt over wapenuitvoer ter tafel. Geen dag te vroeg gezien het feit dat België bij heel wat recente aanslagen werd aangewezen als bron voor gebruikte wapens. De reputatie van ons land én ieders veiligheid hebben baat bij meer gerichte inspanningen in de strijd tegen illegale wapens. En dat is precies waartoe dit verslag van mijn Groene collega oproept. Zo is er nood aan meer strikte maar gecoördineerde actie op Europees vlak, waarbij lidstaten eigen, zelfs strengere, programma's kunnen uitvoeren, maar waar moet worden ingezet op het verzamelen, analyseren en uitwisselen van data met een antimisbruikclausule in eindgebruikerscertificaten en onderzoek ter plaatse van eindgebruikers. Bovendien mogen commerciële, economische en industriële belangen geen afbreuk doen aan de 8 criteria die voor de wapenuitvoer in het gemeenschappelijk standpunt zijn opgenomen.

De EU is goed voor 25,4% van de wapenmarkt, lidstaten exporteerden in 2013 voor 36,7 miljard euro, waarvan 26,7 miljard buiten de Unie.

Het verslag focust verder op de privé-bewakingsfirma's, het wapenbezit van particulieren, het groeiend belang van dubbelgebruik-technologie, met een duidelijke nood om drones en spionagetechnologie beter te reguleren. Meer transparantie, samenwerking met het middenveld en meer parlementaire betrokkenheid zijn cruciaal.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?