Parlementaire tussenkomsten

AA
Voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen voor studie en onderzoek - stemverklaring

Deze wetgevingsherziening integreert en verduidelijkt de voorwaarden en procedures voor een verblijf in de Europese Unie van studenten en onderzoekers van derde landen. Twee bestaande richtlijnen worden in een nieuwe geïntegreerd en het kader wordt uitgebreid voor betaalde stages en au-pairs. Dit schept duidelijkheid en zo wordt eindelijk een legaal statuut voorzien voor au-pairs en ook voor betaalde stagiairs.

De nieuwe richtlijn stelt de voorwaarden voor de aanvragers van verblijf en bepaalt ook regels voor de behandeling van de procedureaanvraag voor de lidstaten (o.a. een tijdslimiet en transparantie). Er worden dus rechten en plichten voorzien, zowel voor de onderdanen van derde landen die in de Europese Unie willen verblijven, als voor de Europese lidstaten die deze aanvragen behandelen. Dit gaat willekeur tegen, dient een vlotter verloop van de behandeling van verblijfsaanvragen en versterkt de rechten van buitenlandse studenten, onderzoekers, trainees en au-pairs.

Ook krijgen onderzoekers, studenten en trainees de mogelijkheid om in Europese lidstaten te reizen. En de nieuwe richtlijn introduceert de mogelijkheid voor onderzoekers en studenten om na afloop van hun onderzoek of studies tijdelijk te blijven om werk te zoeken of een zaak op te starten. Deze herzieningen zijn een goede zaak, ik stem voor.

Meer info

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?