Parlementaire tussenkomsten

AA
Voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen voor seizoenarbeid - stemverklaring

Ondanks het feit dat we een ambitieuzere inhoud voor ogen hadden met deze richtlijn heb ik voor gestemd omdat ze een eerste grote stap betekent (niet in het minst voor de Raad) in een regeling voor legale migratie van (vaak laaggeschoolde) seizoenarbeiders. Positieve punten zijn een duidelijke definitie van seizoenarbeid, een goede afbakening van het toepassingsgebied en duidelijke regels inzake verblijf, visa en werkomstandigheden met het recht op gelijke behandeling. Zo zullen werkgevers dezelfde arbeidsomstandigheden moeten creëren als voor de lokale werknemers inzake werktijden, verlof en veiligheidsomstandigheden op het werk. Seizoenarbeiders krijgen hetzelfde recht op staking, dezelfde toegang tot diensten en dezelfde pensioenrechten. Opleiding en vorming is een recht, al kunnen lidstaten dit beperken tot opleiding gelinkt aan specifieke werkactiviteiten.

Belangrijk is verder dat werkgevers die deze afspraken niet respecteren gesanctioneerd kunnen worden. Bij onderaanneming is ook de hoofdopdrachtgever verantwoordelijk. Tot slot is opgenomen dat verblijfskosten niet excessief hoog mogen zijn in verhouding tot het netto-inkomen én de kwaliteit van de accommodatie. Bovendien mag de huur niet automatisch van het inkomen worden afgehouden en moet er een afzonderlijk huurcontract worden opgemaakt. Al bij al dus een goede regeling voor seizoenarbeiders van buiten de Unie.

Meer info

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?