Parlementaire tussenkomsten

AA
Vooruitzichten voor een gemeenschappelijk Europees asielbeleid (Stemverklaring)

In de EU groeide het aantal vluchtelingen de laatste jaren tot 12 miljoen. Daarbovenop zijn er ook nog 26 miljoen binnenlandse ontheemden.

Een gemeenschappelijk Europees asielbeleid is nodig, want er bestaan té grote verschillen in het asielbeleid van de 27 EU-lidstaten. Dat leidt in de praktijk tot het spelen met de toekomst van mensen en dat is ongehoord. Tijdens de eerste fase (1999-2005) probeerde de EU de beleidsaanpak van de lidstaten te harmoniseren op basis van gemeenschappelijke minimumnormen. In een tweede fase werd gewerkt aan een gemeenschappelijke asielprocedure en een uniforme status voor personen die asiel krijgen of bijkomende bescherming.

Het verslag dat we vandaag goedkeuren, verwelkomt het opzetten van een Europees Asielagentschap, maar betreurt de trage gang van zaken bij het uitvoeren van de tweede fase. De niet-inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon is daar natuurlijk debet aan. Ik steun de vraag naar verbetering van de bestaande wetgeving zowel wat betreft de procedurerichtlijn, de richtlijn die de voorwaarden voor ontvangst bepaalt, als de richtlijn die de vluchtelingenstatus toekent of intrekt.

Ik ondersteun het verslag omdat het belangrijk is dat er een beschermingsstandaard voor vluchtelingen komt en dat alle lidstaten solidair hun verantwoordelijkheid opnemen en doelgericht samenwerken.

Lees het hele rapport

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?