Parlementaire tussenkomsten

AA
Vooruitgang op het gebied van de gelijkheid van vrouwen en mannen in de Europese Unie in 2013 (stemverklaring)

Bart Staes (Verts/ALE ), schriftelijk. ‒ Meer dan 100 jaar na de eerste Internationale Vrouwendag bespreken we nog steeds dezelfde onopgeloste problemen: gelijk loon voor gelijk werk, het moederschapsverlof, rechten van de werknemers, geweld tegen vrouwen. Het wordt tijd dat er plaats wordt gemaakt voor een samenleving waar iedereen gelijke rechten heeft en gelijke kansen krijgt. 

Elke week opnieuw worden we geconfronteerd met nieuws over de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen en de heersende stereotypes. Uit een OESO-studie blijkt dat meisjes beter presteren dan jongens in het secundair onderwijs, maar toch nog te weinig doorstromen naar richtingen zoals wiskunde, natuur- of computerwetenschappen, omdat ouders en leerkrachten onbewust genderongelijkheid in stand houden. In India proberen de autoriteiten de documentaire ‘India’s Daughter’, waarin een van de daders van de groepsverkrachting op een bus eind 2012 wordt geïnterviewd, te verbieden. Dit is een schending van vrijheid van meningsuiting en een ontkenning van hoe geweld tegen vrouwen diep in de maatschappij geworteld zit. De cijfers spreken voor zich: vrouwen verdienen in 2012 16,4% minder dan mannen voor gelijk werk. De vrouwelijke werkgelegenheid is toegenomen, maar bestaat voornamelijk uit halftijdse jobs met nadelige effecten op het opbouwen van sociale rechten en pensioenopbouw . Daarom alle steun aan dit verslag Tarabella.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?