Parlementaire tussenkomsten

AA
Voortgangsverslag Turkije 2015 - stemverklaring

De relatie tussen de Europese Unie en Turkije was nooit eenvoudig. De houding van sommige EU-lidstaten ten aanzien van Turkije is op zijn minst ambigu, soms zelfs vijandig te noemen. In het verleden stonden verscheidene EU-lidstaten op de rem ten aanzien van een toetreding van Turkije tot de EU. Dit terwijl Turkije in die periode expliciet toenadering zocht en aanzienlijke vooruitgang boekte op juridisch en economisch vlak en in de relatie met de Koerden.

Recentelijk is de verhouding met Turkije echter complexer geworden.

Turkije evolueert in ijltempo in de richting van een autoritair regime, met georganiseerd geweld tegen de oppositie, het muilkorven van journalisten en andere schendingen van de fundamentele vrijheden. Turkije misbruikt de vluchtelingencrisis en chanteert de Europese Unie.

De Groenen zijn verontwaardigd over deze grove schendingen en het steeds autoritairder optreden van het Erdogan-regime. De Groenen scharen zich achter het voortgangsverslag over Turkije. Het bepleit een moeilijk evenwicht tussen de verdere ondersteuning van het Turkse toetredingsproces en het is tegelijkertijd uitgesproken kritisch over de binnenlandse ontwikkelingen. Zoals Turkije nu reilt en zeilt, is een toetreding tot de Unie volledig uitgesloten. Het land beantwoordt geenszins aan de toetredingscriteria.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?