Parlementaire tussenkomsten

AA
Voortgangsverslag 2014 over Turkije (stemverklaring)

Bart Staes (Verts/ALE ), schriftelijk. ‒ Ik ben erg blij met deze resolutie over het vooruitgangsrapport 2014 over de toestand in Turkije. Terecht is het EP verheugd over de verkiezing op 7 juni 2015 van het meest inclusieve en representatieve parlement in de moderne geschiedenis van Turkije. Het vormt een afspiegeling van de diversiteit van het land. Terecht prijzen we de veerkracht van de Turkse democratie en de democratische gezindheid van de Turkse burgers. Dat blijkt onder meer uit de bijzonder hoge opkomst en de indrukwekkende deelname van vrijwilligers uit het maatschappelijk middenveld op de verkiezingsdag. 

We dringen er terecht bij alle politieke partijen op aan toe te werken naar de totstandbrenging van een stabiele en inclusieve regering teneinde het democratiseringsproces in Turkije en de hervormingsdialoog met de EU nieuw leven in te blazen. Het verkiezingsresultaat van de HDP is een sterk signaal van de onder de Turkse bevolking sterk gevoelde behoefte aan vooruitgang en democratie en van haar steun voor een vreedzame oplossing van de Koerdische kwestie. 

Ten slotte ben ik ook blij met de herbevestiging van de EP-resolutie van 15 april 2015 over de honderdjarige herdenking van de Armeense genocide. De meerderheid van 550 stemmen voor, 47 stemmen tegen bij 77 onthoudingen dienaangaande spreekt voor zich.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?