Parlementaire tussenkomsten

AA
Voorkoming en bestrijding van mensenhandel

Vandaag stemde het Europees Parlement over het verslag Bearder, waarin de implementatie van de richtlijn inzake het voorkomen en bestrijden van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers ervan vanuit een genderperspectief bekijkt. Hoewel personen van alle gendertypen, leeftijden en achtergronden slachtoffer van mensenhandel worden blijkt uit statistieken dat vrouwen en meisjes de meerderheid uitmaken (80%).

De richtlijn tegen mensenhandel focust op preventie, slachtofferbescherming en criminele vervolging. Er is daarbij specifieke aandacht voor gender en kinderen. Het verslag Bearder geeft feiten en cijfers over de implementatie van die richtlijn in verschillende lidstaten en onderzoekt maatregelen die de genderdimensie in de mensenhandel aanpakken. Het stelt dat prostitutie een lidstaatbevoegdheid is, maar vraagt wel aan de Europese Commissie om onderzoek te verrichten naar verbanden tussen seksuele diensten en mensenhandel. Ook stelt men dat de vraag naar dergelijke diensten gereduceerd kan worden door de koper te criminaliseren in plaats van de aanbieder. Door de vluchtelingencrisis neemt de mensenhandel toe, waarbij vrouwen en niet-begeleide minderjarigen de grootste slachtoffers zijn. Daarom is het belangrijk om te zorgen voor veilige en legale migratiekanalen zodat we mensenhandelaars ondermijnen.

Het is belangrijk dat we druk uitoefenen op de Commissie en de lidstaten zodat mensenhandel uitgeroeid kan worden. Ik stemde voor dit rapport.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?