Parlementaire tussenkomsten

AA
Voorkomen van radicalisering en werving van Europese burgers door terroristische organisaties ⎮ stemverklaring

Terrorisme en gewelddadig extremisme mogen niet gelinkt worden aan een godsdienst, land of bevolking alleen. Vaak zijn ze een uiting van een sociaaleconomische context waar lage scholing en ongelijke verdeling van rijkdom en kansen een voedingsbodem zijn. Wie terrorisme en radicalisering wil bestrijden, moet de wortels van het kwaad aanpakken. We moeten ook onze handelsrelaties (ook wapenhandel!) met bepaalde landen (Saoudie-Arabië) durven in vraag stellen.

Meer gegevens verzamelen over alle mensen is geen oplossing, we maken de hooiberg alleen maar groter. Het screenen van internetgegevens kan enkel in een duidelijke juridische context. Die bestaat nog steeds niet. Het rapport roept terecht op voor een goede samenwerking tussen overheden en internet providers voor het verwijderen van illegale inhoud.

We moeten goede praktijken uitwisselen, zorgen voor ondersteuning van families zodat ze sneller radicalisering kunnen herkennen en aanpakken. Het versterken van instrumenten zoals Europol, Eurojust en SIS, kan tot een efficiëntere samenwerking leiden.

Angst kun je niet alleen bestrijden met meer veiligheid, zeker niet als die ten koste gaat van de privacy. We moeten ervoor zorgen dat mensenrechten worden gerespecteerd, en we mogen vluchtelingen niet verwarren met terroristen. Onze basiswaarden van democratie, vrijheid, gelijkheid en solidariteit moeten boven alles gerespecteerd blijven.

Link naar de resolutie van het Parlement

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?