Parlementaire tussenkomsten

AA
Voorbereiding voor de bijeenkomst van de Europese Raad (22 mei 2013) - Strijd tegen belastingfraude, belastingontduiking en belastingparadijzen - Jaarverslag over belastingen: het EU-potentieel voor economische groei benutten - debat

Commissaris Šemeta zal in de vijf minuten dat hij gesproken heeft, een grotere bijdrage geleverd hebben aan de strijd tegen dit soort fraude dan wat de 27 staatshoofden en regeringsleiders morgen zullen doen.

De cijfers spreken voor zich. Ze zijn verschillende keren genoemd in het debat. Het gaat om enorme cijfers, het gaat om een cijfer dat even groot is als de meerjarenbegroting waarover onderhandeld wordt. Het gaat om een cijfer van belastingfraude en -ontduiking dat even groot is als de totale begroting voor bevolkingsgezondheid die wij in de Unie besteden. En inderdaad, ik ben het eens met mijnheer Verhofstadt, de Raad van morgen is een farce. De 28 zullen gedurende twee uur praten met een spreektijd van 4 minuten elk. Dus wij kunnen ons de vraag stellen: hoe écht is de wil om aan dit soort fraude iets te doen?

De Commissie begrotingscontrole heeft zich vooral gericht op BTW-fraude en BTW-carousselfraude, goed voor toch een honderd miljard euro per jaar. En de onwil van de lidstaten blijkt ook duidelijk in dit dossier. Reeds meerdere jaren liggen een aantal Raadsrichtlijnen onbesproken op de tafels van de Raad, een over een snel reactiemechanisme inzake BTW-fraude, een over het verleggen van de regels inzake fraudegevoelige goederen inzake BTW-heffing.

De aanbevelingen van de heer Šemeta zijn ernstig, de aanbevelingen aan de lidstaten zijn ook zeer ernstig. De lidstaten kunnen de daad bij het woord voegen, maar dan moeten zij ook handelen. En dus lidstaten, keur die gewijzigde spaarrichtlijn onverwijld goed. Zet voldoende expertise, personeel en budget in op de strijd tegen belastingfraude, tegen belastingontduiking en tegen belastingparadijzen.

Ten slotte, moeten wij er ook niet over nadenken om de belastingen te heffen waar de economische activiteit echt plaatsvindt? Dat zou al een hele stap voorwaarts zijn.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?