Parlementaire tussenkomsten

AA
Verpakking en afval van verpakkingen - stemverklaring

In het kader van duurzaamheid zetten we volop in op de circulaire economie. Een essentieel onderdeel daarbij is verpakking, afvalverwerking en hergebruik. In 2015 stelde de Commissie een wetsvoorstel voor dat een eerder, ambitieuzer voorstel van de vorige Commissie verving. We hebben hier hevig tegen geprotesteerd en de Commissie kwam uiteindelijk met een derde, ambitieuzer voorstel. We betreuren echter dat de ambitie van het eerste voorstel niet geëvenaard werd. De Groenen gingen ermee akkoord belangrijke verbeteringen op de huidige wetgeving aan te nemen. Met betrekking tot verpakking en verpakkingsafval zijn de voornaamste voorstellen van de Commissie een verhoging van recyclagedoelstellingen voor verpakkingsafval (65 % uiterlijk in 2025 en 75 % uiterlijk in 2030) en specifieke materialen (plastic, hout, aluminium, glas, papier en karton).

Het Parlement vroeg om een verhoging van de recyclagedoelstellingen voor verpakkingsafval en de recyclagedoelstellingen voor de specifieke materialen met 5 procent. Bij de uiteindelijke overeenkomst is de 5 % verhoging van recyclagedoelwitten voor verpakkingsafval er niet gekomen. Hogere recyclagedoelstellingen voor de meeste specifieke materialen (behalve hout) zijn er wel gekomen. Ondanks de vaststelling dat veel van onze amendementen niet geaccepteerd werden, is het voor ons essentieel dat er concrete maatregelen worden getroffen. Om deze reden hebben de Groenen en ik voor gestemd.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?