Parlementaire tussenkomsten

AA
Voor menselijke voeding bestemde caseïne en caseïnaten - stemverklaring

Caseïne en caseïnaten zijn melkeiwitten die als neutraliserende factor in voedingsproducten gebruikt worden. Deze eiwitten zijn vaak de oorzaak van diverse allergieën. Daarom dus de vraag naar strengere normen waarbij het verplicht wordt deze caseïne te vermelden op de etiketten van de producten waarin ze gebruikt worden. Hierdoor blijven consumenten niet langer onwetend over de aanwezige voedingstoffen en toegevoegde waarden in hun eten en drinken die allergieën kunnen veroorzaken.

De Europese Commissie stelt voor de Europese richtlijn 83/417/EEG in te trekken en te vervangen door een nieuwe richtlijn. Hierdoor wordt de regelgeving betreffende voeding verder ontwikkeld en zullen de uitvoeringsbevoegdheden van de Commissie uitgelijnd worden zoals het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) vermeldt. Daarnaast wordt het maximum toegelaten procent caseïnen aangepast aan internationale normen.

Het voorstel van de Commissie verplicht producenten om toegevoegde voedingstoffen die zouden kunnen zorgen voor allergische reacties, te vermelden op etiketten, iets wat volop wordt gesteund door de Groenen. Het Europees Parlement wil wel dat de macht van de Europese Commissie zoals hierboven vermeld, in de tijd wordt ingeperkt en gelimiteerd is. Ik steun dit voorstel, aangezien het de rechten van consumenten beschermt en vrijwaart.

Ga naar het volledige rapport

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?