Parlementaire tussenkomsten

AA
Vluchtelingen: sociale inclusie en integratie op de arbeidsmarkt

In het vandaag gestemde verslag over de sociale inclusie en integratie in de arbeidsmarkt van vluchtelingen wordt de huidige situatie beschouwd als een humanitaire crisis. In het verslag wordt opgeroepen tot een gemeenschappelijk asielsysteem met een permanent hervestigingsmechanisme en tot het verbeteren van veilige en legale migratieroutes. We doen ook een oproep aan de Commissie om opwaartse convergentie van sociale beschermingsnormen te bevorderen, alsook om te ijveren voor een efficiënte toekenning van werkvergunningen in de lidstaten. Een trage en langdradige bureaucratische procedure maakt vluchtelingen en asielzoekers namelijk extra kwetsbaar voor zwartwerk en precaire arbeidsomstandigheden.

Voorts wordt in het verslag ook opgeroepen om rekening te houden met bestaande wetgeving zoals de kwalificatierichtlijn en de richtlijn tot vaststelling van normen voor de opvang van verzoekers om internationale bescherming. Deze wetgeving stelt dat asielzoekers en mensen die recht hebben op internationale bescherming recht hebben op toegang tot de arbeidsmarkt en taalonderwijs. Daarnaast wordt ook het belang van middenveldorganisaties en vrijwilligers benadrukt die asielzoekers en vluchtelingen versterken in hun veerkracht en integratie.

Dit is uiteindelijk een heel constructief verslag geworden, met oog voor de mensen zelf, wat dan weer onze gehele maatschappij ten goede komt. Dat is waarom ik aan politiek doe en daarom stemde ik voor deze tekst.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?