Parlementaire tussenkomsten

AA
Vervolging van (vermeend) homoseksuele mannen in Tsjetsjenië

Het nieuws dat begin april in Tsjetsjenië meer dan honderd (vermeend) homoseksuele mannen waren opgepakt en door veiligheidsdiensten werden vastgehouden in het kader van een gerichte campagne, is verontrustend en schokkend. Dat Rusland intussen huiselijk geweld, ook tegen kinderen, uit het strafrecht haalde, is een grote stap achteruit. Wetgeving die geweld binnen het gezin tolereert, kan ernstige gevolgen hebben, zowel voor de slachtoffers als voor de hele maatschappij.
In deze resolutie vragen we dringend om onafhankelijk, objectief en grondig onderzoek naar de aanhoudingen, folteringen en moorden, zodat de planners en uitvoerders van deze misdaden voor het gerecht kunnen worden gebracht en er een einde wordt gemaakt aan de straffeloosheid. We betreuren de wijdverbreide mensenrechtenschendingen en roepen de Tsjetsjeense en Russische autoriteiten op hun eigen wetgeving in acht te nemen, hun internationale verplichtingen na te komen, de rechtsstaat en de universele mensenrechtennormen te handhaven en gelijkheid en non-discriminatie te bevorderen, ook van LGBTI's. Tot slot moeten er ondersteunende maatregelen komen zoals bewustmakingscampagnes en de bevordering van een cultuur van tolerantie, respect en inclusie op basis van gelijkheid en non-discriminatie.
Dat homofobie anno 2017 in een grootmacht als Rusland leidt tot opsluiting en folteringen is verbijsterend. Daar blijf ik me tegen verzetten.

Lees het hele verslag

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?