Parlementaire tussenkomsten

AA
Vernieuwing van het EU-actieplan voor gendergelijkheid en empowerment van vrouwen in het kader van ontwikkeling - stemverklaring

Het doorbreken van de vicieuze cirkel rond genderdiscriminatie is één van de doelstellingen van het Europees project. Mannen én vrouwen moeten dezelfde rechten hebben die wereldwijd gerespecteerd worden waardoor iedereen dezelfde kans heeft op ontwikkeling en zelfontplooiing. Om dit doel te bereiken, vernieuwt de Europese Unie haar Actieplan betreffende gendergelijkheid. Het Europees Parlement toonde aan dat de invoering van deze regelgeving in veel lidstaten niet gebeurt en dat het aan politieke daadkracht ontbreekt om deze kwestie prioritair te agenderen. Het nieuwe actieplan heeft wel degelijk positieve invalshoeken, maar het is betreurenswaardig zwakker dan eerder aangenomen Europese resoluties betreffende gendergelijkheid. Daarom wil het Parlement aanpassingen doen, aangezien bepaalde voorstellen in het nieuw actieplan ondoeltreffend zijn en niet ver genoeg gaan om gelijke rechten te vrijwaren en discriminatie tegen te gaan.

Ik steun deze resolutie ten volle. Toch is het teleurstellend dat er met geen woord gerept wordt over hulp bij abortus in ontwikkelingslanden. Dat komt omdat de sociaal-democratische fractie schrik heeft de steun van de christen-democraten te verliezen. Daarom dienden de Groenen een amendement in om dit deel van het voorstel aan te passen.

Ga naar het volledige rapport

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?