Parlementaire tussenkomsten

AA
Verbod op ongedekte credit default swaps - stemverklaring

Het Europees Parlement heeft vandaag heldere lessen getrokken uit de mondiale kredietcrisis en de Europese schuldencrisis. Het stemde voor het verbieden van ongedekte Credit Default Swaps (CDS) op staatsobligaties en voor het aan banden leggen van naked short selling .

Credit Default Swaps verzekeren de houders van obligaties tegen betalingsproblemen van overheden en bedrijven. Deze derivaten worden echter ook gekocht door speculanten die zelf geen obligaties bezitten. Wie kredietverzuimswaps bezit zonder onderliggend belang, is juist gebaat bij paniek op de financiële markten. Want wanneer de twijfel groeit over het vermogen van een land om zijn schulden af te betalen, stijgen de CDS immers in waarde. De windhandel in CDS heeft de crisis rond de schulden van Griekenland en andere eurolanden niet veroorzaakt, maar wel sterk verergerd. Speculanten mogen alléén Griekse CDS kopen als ze ook daadwerkelijk Griekse staatsobligaties bezitten. Zo wordt gokken op een Grieks faillissement lastiger.

Speculanten op de financiële markten profiteren te gemakkelijk van dit soort perverse handel, terwijl Europese belastingbetalers bloeden. Ik ben dan ook tevreden dat het Europarlement het voorstel overnam om het bezit van ongedekte CDS op staatsobligaties te verbieden. Hopelijk kan ook de Raad van ministers daarvan overtuigd worden in de komende onderhandelingen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?