Parlementaire tussenkomsten

AA
Verbetering van het concurrentievermogen van kmo's - stemverklaring

23 miljoen kleine en middelgrote ondernemingen, dat zijn 99 % van alle bedrijven in de EU, verschaffen 100 miljoen arbeidsplaatsen of twee derde van alle banen in de privésector. Ze leveren dan ook een fundamentele bijdrage tot economische groei, sociale cohesie, innovatie en kwaliteitsvolle werkgelegenheid. Bovendien vormen ze een belangrijke drijvende kracht achter de groene economie en jobcreatie.

Het verslag over de verbetering van het concurrentievermogen van kmo’s voorziet in een zeer evenwichtige aanpak met het oog op de versterking van groene kmo’s en lokale markten, in het bijzonder via steun voor lokale kmo’s. Bovendien wijst het verslag op het belang van thematische concentratie en de rol daarvan bij duurzame ontwikkeling, de kwaliteitsdimensie van jobcreatie en de betrokkenheid van kmo’s bij het principe omtrent partnerschap, met inbegrip van specifieke organisaties gericht op eco-ondernemers.

Na enkele aanvullingen omtrent circulaire economie, de “Small Business Act” en ondernemerschap voor jongeren, en met de focus op groene jobs en de groene economie, voldoet het verslag aan vele groene eisen en stemde ik voor.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?