Parlementaire tussenkomsten

AA
Uitgebreid monitoringverslag 2012 over Kroatië - stemverklaring
Kroatië staat op het punt van toetreden tot de EU. Hervormingen worden doorgezet, discriminatie en corruptie worden aangepakt. Kroatië heeft voldoende aangetoond zich hiervoor te blijven inzetten. Voor Servië is het van cruciaal belang dat de dialoog met Kosovo alsnog uitmondt in een overeenkomst, voordat de kandidaat-status aan Servië kan worden toegekend. Ik keurde deze resolutie goed.

Er moet wel lering worden getrokken uit het toetredingsproces met Kroatië. Gezien de moeizame relatie tussen Kroatië, Bosnië en Servië moeten we nu zorgen dat Kroatië straks niet op oneigenlijke gronden de onderhandelingen met Servië en Bosnië kan blokkeren. Ik roep de Europese Commissie daarom op nu snel werk te maken van een EU-arbitragemechanisme. Slovenië blokkeerde een aantal keer de onderhandelingen met Kroatië wegens een grensconflict en een conflict over de tegoeden van Kroatische spaarders bij een Sloveense bank uit de tijd van de Joegoslavische burgeroorlog. Een arbitragemechanisme kan dat in de toekomst verhelpen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?