Parlementaire tussenkomsten

AA
Towards a new international climate agreement in Paris - debat

Dit verslag toont duidelijk meer ambitie dan hetgeen de Europese milieuministers vorige maand hebben afgesproken. De Groenen probeerden de inzet nog aan te scherpen met een voorstel om de klimaatafspraken in Parijs te beschermen tegen schadeclaims van grote bedrijven. Overheden die maatregelen nemen om klimaatverandering tegen te gaan, mogen nooit belemmerd worden door bedrijven die dreigen met ISDS-schadeclaims.

Voor het verloop van de onderhandelingen in Parijs is het cruciaal dat ontwikkelingslanden meer garanties krijgen rond financiële steun voor hun strijd tegen klimaatverandering. Veel rijke landen gebruiken daarvoor geld uit het potje voor ontwikkelingssamenwerking. Dat is niet de bedoeling. Klimaatfinanciering moet bovenop ontwikkelingshulp komen.

Samengevat: het nieuwe klimaatverdrag moet wettelijk bindend zijn; de wereld op een pad brengen dat leidt tot volledige uitfasering van CO2-uitstoot in 2050 of kort daarna; vijfjarige herzieningscycli vastleggen die de ambitie van het klimaatverdrag in lijn moeten houden/brengen met de laatste wetenschappelijke kennis; ernaar streven om in 2020 alle subsidies voor fossiele brandstoffen te stoppen; internationale scheepvaart en luchtvaart verplichten hun uitstoot te gaan verminderen; duidelijke bronnen voor klimaatfinanciering aanwijzen (zoals EU-ETS en opbrengsten uit extra heffingen op brandstoffen); garanderen dat klimaatfinanciering niet ten koste gaat van het budget voor ontwikkelingshulp.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?