Parlementaire tussenkomsten

AA
Toetreding van de EU tot het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld

Het Verdrag van Istanbul, dat een eind wil stellen aan geweld tegen vrouwen, bevat enkele sterke aanbevelingen voor een effectieve aanpak die vrouwen en kinderen die slachtoffer zijn van geweld, maar ook specifieke groepen zoals asielzoekers, beter beschermt.
Door het Verdrag te ondertekenen zullen alle EU-lidstaten verplicht zijn accurate en vergelijkbare data door te sturen aan Eurostat, zodat een afdoend beleid kan opgesteld worden dat tot reële oplossingen leidt. Europa krijgt ook het recht om experten aan te duiden die kunnen toezien op de toepassing en uitwerking van het Verdrag. De EU kan zo haar rol om geweld tegen vrouwen tegen te gaan alleen maar versterken.
Geweld tegen vrouwen en kinderen krijgt een ruime interpretatie. Zo is het ontzeggen van seksuele rechten en reproductierechten, of het ontnemen van het recht op veilige en wettelijke abortus, ook een vorm van geweld.
België heeft het Verdrag al geratificeerd, maar de cijfers blijven wel hallucinant: zo wordt 1 op de 10 Vlaamse jongeren die seksueel actief zijn, ooit tegen hun zin tot seks gedwongen; krijgt 1 op 5 vrouwen in België ooit te maken met partnergeweld en overlijden 70 vrouwen per jaar aan de gevolgen van partnergeweld... Dit moet stoppen!

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?