Parlementaire tussenkomsten

AA
Toegang tot genetische hulpbronnen en de eerlijke en billijke verdeling van de baten die voortvloeien uit het gebruik ervan in de Unie - stemverklaring

Met dit voorstel omtrent de toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke verdeling van de voordelen ervan, wil de EU het protocol van Nagoya implementeren en haar internationale verplichtingen nakomen. Het Commissievoorstel is echter een erg minimalistische interpretatie van het gebruik van genetische rijkdommen en legt geen algemene regels op in verband met de toegang tot genetische rijkdommen. Dit werd aan de lidstaten afzonderlijk overgelaten.

De groene rapporteurs pasten het Commissievoorstel wezenlijk aan. Het voorziet in een progressieve naleving, zodat het vele genetische materiaal dat al in Europese databanken verzameld is geleidelijk aan, bij elke nieuwe toepassing ervan, in overeenstemming komt met de nieuwe wetgeving. Zo wordt ‘biopiraterij’ vermeden en dienen de landen van oorsprong telkens voorafgaande geïnformeerde toestemming te geven en behoorlijk vergoed te worden. Ook worden er controles ingesteld en wordt een fonds voor biodiversiteit opgericht met de inkomsten van genetisch materiaal waarvan het land van oorsprong niet vastgesteld kan worden.

Ik heb dan ook voor dit voorstel gestemd. Het kan niet dat de moderne industrie zich de rechten op traditionele kennis en genetische rijkdommen van ontwikkelingslanden toe-eigent en hier veel geld mee verdient, zonder toestemming van de oorspronkelijke eigenaars en een faire vergoeding.

Meer informatie

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?