Parlementaire tussenkomsten

AA
Tijdstippen van de veilingen van broeikasgasemissierechten - stemverklaring

De hoeksteen van het Europees klimaatbeleid wordt al maanden bedreigd door een overvloed aan CO2-rechten. De CO2-handel zou duurzame innovatie, groene energie en koplopers in de industrie moeten belonen. Dit is nu helaas niet het geval, want de kosten van een ton CO2-uitstoot zijn nu ongeveer gelijk aan die van een hamburger.

Met deze extreem lage CO2-prijs wordt vervuilen niet ontmoedigd en blijven investeringen in een groene economie uit. Die investeringen zijn nodig om banen te creëren en klimaatverandering tegen te gaan. Bovendien worden bedrijven die tijdig geanticipeerd hebben op het ETS en investeringen in vergroening hebben gedaan, hiervoor niet beloond en kunnen vervuilende bedrijvende ongestraft verder gaan.

Met de aanneming vandaag van het verslag Groote over backloaden wordt ervoor gezorgd dat de veiling van 900 miljoen CO2-rechten wordt uitgesteld, teneinde het overschot aan CO2-rechten terug te dringen en tijd te winnen om de zwakheden van het systeem verder aan te pakken. Dit is een eerste voorlopige stap om van de excessen van het emissiehandelssysteem recht te trekken en daarom stemde ik voor.

Meer info

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?