Parlementaire tussenkomsten

AA
Tijdelijke EPA tussen de EU en Ghana - stemverklaring

Door het interimaire economisch partnerschapsakkoord (iEPA) met de EU te ondertekenen, vermijdt Ghana misschien problemen met tarieven, maar het offert tegelijk de regionale integratie van ECOWAS op.

Om goedkope EU-producten buiten te houden, zouden de leden van ECOWAS hun tarieven wel eens kunnen verhogen ten aanzien van Ghana. Na een moratorium van vijf jaar moet Ghana de EU-import vrijgeven, wat de competitie alleen maar zal opdrijven. Er zit bovendien een clausule in die een snelle opening maakt naar de vrijmaking van diensten en andere vrijhandelsdisciplines. Wetende dat Ghana een bevoorrechte partner is van het Verenigd Koninkrijk is het raden naar de gevolgen van de Brexit.

Hierdoor kun je het iEPA geen opstap noemen, maar eerder een put waar het hele EPA EU-ECOWAS proces in valt. Dat de DG Handel van de Commissie hier achter zit, is verontrustend. Het beloftevolle integratieproces komt op de helling en het akkoord mikt vooral op de economische belangen van de grote Europese actoren. Het druist bovendien in tegen Europese principes zoals beleidscoherentie in ontwikkelingssamenwerking en de afgesproken ontwikkelingsdoelen. Ghana kon ook voor het GSP+ regime kiezen, met speciale voorkeurstarieven voor kwetsbare landen. Dit akkoord heeft zo vérstrekkende gevolgen, dat ik het onmogelijk kan goed keuren.

Meer info

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?