Parlementaire tussenkomsten

AA
Technologische oplossingen voor duurzame landbouw

Dit is een zeer slecht verslag, duidelijk geschreven door de agro-industrie. Het staat haaks op waar ik en de groenen voor staan. Het lijkt alsof het de weg wil effenen voor twee dossiers die bij de Commissie hangende zijn. Het wil de zogenaamde nieuwe gentechnieken uit de huidige ggo-wetgeving houden. En het legt criteria vast om zogenaamde ‘laag risico-pesticiden’ goed te keuren. Niet alleen zouden er zo een 15 tot 30 nieuwe pesticiden op de markt kunnen komen, maar het verslag maakt ook de REFIT-check (voor betere regelgeving) overbodig ten aanzien van de herziening van de bestaande EU-wetgeving op gewasbeschermingsmiddelen. Het ondergraaft ook het voorzorgsbeginsel door aan te sturen op een (Amerikaanse) agro-chemische benadering in de goedkeuringsprocedure van pesticiden. Zo ligt de nadruk op mogelijke schade achteraf, terwijl Europa aanstuurt op een risicobeoordeling vooraf. In het kader van de TTIP-onderhandelingen komt dit verslag voor hen zeer gelegen. Op de koop toe ondermijnt het verslag het hele internationale Nagoya-protocol rond het bestrijden van biopiraterij.

Dat de tekst aan zoveel milieukwesties raakt en niet eens voor de milieucommissie is geweest, getuigt van slechte wil en is eigenlijk onaanvaardbaar. Daarbovenop komt dan ook nog de eenzijdige keuze voor intensifiëring van de landbouw en precisielandbouw als enige toekomst.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?