Parlementaire tussenkomsten

AA
Europese strategie ter promotie van gewassen die proteïne bevatten - stemverklaring

Dat we teveel vlees consumeren is bekend. Dat de vleesindustrie zoveel druk zet op onze planeet zet allicht minder. We eten en exporteren zoveel vlees en zuivelproducten en importeren zoveel soja als voeder, dat we al bijna heel het regenwoud hebben opgesoupeerd. 80% van de invoer komt uit Zuid-Amerika, waar soja als monocultuur op grote schaal gekweekt wordt, hoofdzakelijk genetisch gemanipuleerd én sterk pesticide-afhankelijk.

We hebben bij de Europese Commissie met de Groenen lang aangedrongen op een eiwittenplan, nog voor de vorige landbouwhervorming. We moeten dringend af van onze drang naar soja, de daaraan gekoppelde vernietiging van het regenwoud, landroof én het schenden van mensenrechten. In de financiële Omnibusregeling dienden we hieromtrent een voorstel in, dat uiteindelijk leidde tot dit initiatiefverslag. Die nefaste gevolgen staan ook met zoveel woorden in het verslag.

Tot onze grote ergernis liet de landbouwcommissie zich inpalmen door de agro-brandstoffen- en pesticidenlobby en holde de tekst uit op enkele cruciale punten. Toch stemde ik voor omdat het verslag gewag maakt van de noodzakelijke transitie naar meer agro-ecologie, met inbegrip van lokale productie en ggo-vrije landbouw. Het roept ook op om eiwithoudende gewassen beter te subsidiëren als vrijwillige gekoppelde steun of binnen de vergroeningsmaatregelen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?