Parlementaire tussenkomsten

AA
Elektrisch vissen - stemverklaring


Laat er geen twijfel over bestaan, ook niet wetenschappelijk: elektrisch vissen is redelijk nefast voor mariene ecosystemen en is een bijzonder agressieve vismethode. Gebruikers van de Noordzee uiten al verschillende jaren hun ongenoegen over de effecten van het elektrisch vissen. Niet alleen verdwijnen visbestanden zienderogen, ze betekenen een economische opdoffer voor kleine rederijen, ondanks de Europese promotie van de kleinschalige visserij. Laat ook net de Belgische rederij veel hinder ondervinden van de Nederlandse vloot.

Dat er efficiënter gevist wordt, is een feit, en dat de zeebodem minder geschonden wordt, ook. Maar door deze manier van vissen dringt men door tot in de kraamkamers van de vissen. Het gaat voornamelijk om een sterk teruglopend tongbestand. Onderzoek van het ILVO wijst uit dat er voldoende jonge vis is om de toekomst veilig te stellen, maar dat het bestand van volwassen tong de laatste drie jaar sterk is teruggelopen binnen de twaalf mijl zone. En dat vraagt nader onderzoek.

Ik heb dus voor de voorstellen gestemd die pulsevisserij in de toekomst definitief moeten verbieden. Dat is eigenlijk nu al het geval, maar er zijn uitzonderingen mogelijk. En precies die zouden wet kunnen worden, als onze voorstellen het niet halen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?