Parlementaire tussenkomsten

AA
Technologie voor koolstofafvang en -opslag - debat en stemverklaring

Voorzitter, collega's, mevrouw de commissaris, ik vervang in dit debat Bas Eickhout, onze schaduwrapporteur, die helaas vanwege transportproblemen niet tijdig in Straatsburg is geraakt.

CCS komt op dit ogenblik niet van de grond en dat heeft zijn redenen. Het is een dure techniek, die stuit op grote publieke weerstand, omdat er de nodige risico's aan kleven. Met CCS als excuus kunnen energieproducenten bovendien blijven doorgaan met het bouwen van vieze kolencentrales waar we de komende veertig jaar aan vast zitten. En CCS — laat ons dat toch erkennen — is helemaal niet nodig om de energiesector te decarboniseren. We kunnen veel beter ons geld, onze tijd, onze energie steken in de energievormen van de toekomst. Daarin investeren: in wind, in zonne-energie, in geothermie en vooral ook in energiebesparing.

Het verslag van collega's Davies en Ford roept de lidstaten op tot het verlenen van financiële steun aan CCS. Het geeft aan dat lidstaten een deel van de risico's op zich kunnen nemen en zegt dus eigenlijk dat de belastingbetalers zullen moeten opdraaien voor de schade bij een ongeluk. Het wil ook dat de Commissie de CCS-doelstellingen binnen het 2030-kader voor het klimaat- en energiebeleid ontwikkelt.

Als deze punten overeind blijven, zullen de Groenen tegen dit verslag stemmen. In plaats van het subsidiëren van een risicovolle en dure techniek, zouden we het gebruik van fossiele brandstoffen eigenlijk moeten uitfaseren. Dat kan met een CO2-prijs die hoog genoeg is en met het instellen van een zogenaamde 'emission performance'- standaard, een CO2-norm voor alle bestaande en nieuwe elektriciteitscentrales.

Daarom een oproep, beste collega's, tot ondersteuning van de groene amendementen die 1) de Commissie oproepen een EPS-norm voor bestaande en nieuwe elektriciteitscentrales in te stellen, en 2) die duidelijk maken dat er geen publieke steun moet worden verleend aan de CCS in de energiesector.

De groene amendementen 2 en 7 gaan nader in op een aantal specifieke industriesectoren. We moeten het erkennen, voor industriële sectoren zoals de staal-en de cementsector geldt een ander verhaal. Bij het produceren van staal, bij het produceren van cement is CO2 een bijproduct. Om die gevaarlijke klimaatverandering tegen te gaan, moet dus ook de industrie die CO2-uitstoot naar bijna nul reduceren. Dat is op dit ogenblik onmogelijk zonder CCS. Dat erkennen we.

Maar daarom moeten we investeren in mooie technieken, in effectieve technieken waarbij die industriële sectoren zoals de cementindustrie, zoals de staalindustrie, technieken ontwikkelen waarbij er minder CO2-uitstoot komt.

Laat ons dus eerder, collega's, investeren in energiebesparing, in hernieuwbare energiebronnen, liever dan in te zetten op CCS.

Meer info


Technologie voor koolstofafvang en -opslag - stemverklaring

Ik heb met de Verts/ALE-fractie tegen het verslag-Davies gestemd omdat het een techniek van de opslag van kooldioxide (CCS) promoot die niet-efficiënt is. Het is letterlijk een 'end of the pipeline '-aanpak. Het broeikasgas CO2 wordt letterlijk ondergronds opgeslagen, met als argument dat het dan niet bijdraagt tot het broeikaseffect. Maar CCS komt terecht niet van de grond: het is een dure techniek die stuit op grote publieke weerstand, omdat er risico´s aan kleven. Met CCS als excuus kunnen energieproducenten bovendien doorgaan met het bouwen van fossiele energiecentrales. Het verslag-Davis geeft met zijn oproep aan de lidstaten om financiële steun aan CCS te verlenen aan dat lidstaten een deel van de risico´s op zich kunnen nemen zodat ook burgers opdraaien voor de schade bij een ongeluk, en het wil dat de EU CCS opneemt in het 2030-plan voor klimaat- en energiebeleid. CCS is helemaal niet nodig om de energiesector koolstof-armer te maken. Europees geld en aandacht kunnen dus veel beter worden besteed aan de energievormen van de toekomst: wind- en zonne-energie, geothermie én energiebesparing. We moeten het gebruik van fossiele brandstoffen uitfaseren. Dat kan met een CO2-prijs die hoog genoeg is en het instellen van een CO2-norm voor alle bestaande en nieuwe elektriciteitscentrales.

Meer info

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?