Parlementaire tussenkomsten

AA
Tabaksovereenkomsten

Bart Staes, namens de Verts/ALE-Fractie. – De tabaksakkoorden met Philip Morris worden gezien als een belangrijk element in de strijd tegen tabaksmokkel. Maar ondanks dit akkoord en ook de akkoorden met heel wat andere tabaksgiganten, zoals Japan Tobacco, British American Tobacco en Imperial Tobacco Limited, zorgt die smokkel - zoals u zelf heeft gezegd - nog jaarlijks voor een tekort aan inkomsten, accijnzen en BTW van zowat 10 miljard euro. Die som gaat blijkbaar niet naar beneden, want die som van 10 miljard hoor ik al jaren. In het Parlement, en dat weet u, zijn er steeds meer kritische stemmen over dit akkoord te horen. De zaak Dalli is daar niet vreemd aan. De zaak van de voormalige topambtenaar Michel Petite, die consultant is geworden in een advocatenkantoor dat voor PMI werkt, is daar evenmin vreemd aan. De moeilijke discussie en het gelobby rond de totstandkoming van de tabaksrichtlijn is daar niet vreemd aan. En wij eisen dus in dit Parlement een algemene transparantie van alle documenten die over die tabaksakkoorden voorhanden zijn.

De heer Sarvamaa heeft al gezegd: de manier waarop wij dit nu moeten behandelen is absoluut onvoldoende. Wij stellen ons heel veel vragen bij die akkoorden. Want is het normaal dat wij onderhandelingen of gesprekken zouden opstarten met PMI, dat tegelijkertijd een bedrijf is dat een rechtszaak aanspant tegen de Europese Unie omwille van de tabaksrichtlijn? Dat lijkt mij heel vreemd. Is het bovendien conform artikel 5.3 van de kaderovereenkomst van de Wereldgezondheidsorganisatie dat wij zomaar gesprekken voeren met PMI? Dit zijn de vragen die wij stellen bovenop de vraag of deze akkoorden werkelijk nuttig zijn. 

U heeft een evaluatie aangekondigd. Ik ben werkelijk benieuwd wat daarin zal staan. Een hoorzitting hier in het Europees Parlement heeft ervoor gezorgd dat [de Voorzitter ontneemt spreker het woord] .

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?