Parlementaire tussenkomsten

AA
Tabaksovereenkomst Philip Morris (debat)

Commissaris, ik dank u voor het evaluatieverslag over de tabaksovereenkomst met Philip Morris dat we gisteren van u gekregen hebben. We hebben er lang op moeten wachten maar de 31 bladzijden liggen nu voor ons. Het spijt me, commissaris, maar ik vind niet dat er in die evaluatie voldoende elementen zitten om de bestaande overeenkomst te verlengen.

In het verslag wordt bijvoorbeeld wel gesteld dat tussen 2006 en 2014 het aantal geconfisqueerde sigaretten met 85 procent is gedaald. Maar is dat een goed argument? In het vaktijdschrift Tobacco International van mei 2002 lees ik al dat het aantal geconfisqueerde sigaretten ten opzichte van de evaluatieperiode 1997-1999 daalde tot een tiende, dus met 90 procent. Was dat dankzij de tabaksovereenkomst die we afsloten met Philip Morris? Neen, want die bestond in 2002 nog niet. Dat goede resultaat kwam er dankzij het leiderschap dat de Europese Unie nam in de strijd tegen tabakssmokkel. Zo was er de onderzoekscommissie van het Europees Parlement in 1996-1997. Er was het goede werk van de Taskforce tabak van Uclaf en later van OLAF. Er was het goede werk van de Commissie en een aantal lidstaten, door een proces aan te spannen tegen Philip Morris voor de rechtbank in New York.

Dat alles zorgde voor druk en voor een goed resultaat, zoals ik kan lezen in dat vaktijdschrift Tobacco International . Bovendien is het niet een amicaal akkoord dat zorgt voor een goed resultaat in de strijd tegen tabakssmokkel, het is volgehouden inzet. Daarenboven is 2004 2016 niet. We hebben ondertussen de nieuwe tabaksrichtlijn, die elementen over "volgen en traceren" bevat en waarin de amendementen van mevrouw Grässle en mezelf werden opgenomen. Er is, en dat weet u zeer goed want u bent een hevig voorstander, de WHO-overeenkomst. Er is het FTCT-protocol, waarin nieuwe elementen worden aangereikt om wereldwijd de strijd tegen tabakssmokkel aan te gaan.

Laten we niet doen alsof de tabaksindustrie onze vriend is. Ze is een tegenstander. Tabaksproducenten spannen rechtszaken aan tegen de tabaksrichtlijn. Ze spannen rechtszaken aan tegen lidstaten of tegen staten zoals Australië via ISDS-mechanismen.

Commissaris, laat mij klaar en duidelijk zijn: ik steun uw strijd om de WHO-overeenkomst en het FTCT-protocol te laten ratificeren door zoveel mogelijk staten en in de eerste plaats door de 28 lidstaten van de Europese Unie. Laten we inzetten op een degelijke tenuitvoerlegging van de tabaksrichtlijn. Laten we inzetten op een goede ratificatie van die WHO-overeenkomst. Maar als u straks met de Commissie gaat beslissen om de bestaande overeenkomst met Philip Morris voort te zetten of te verlengen, dan bezorgt u de WHO en de Europese Unie reputatieschade. Want waarom zouden andere staten buiten de EU, waarom zouden onze nabuurlanden die WHO-overeenkomst ondertekenen als ze zien dat de EU zelf akkoorden afsluit of verlengt, zoals die welke nu voorligt met Philip Morris?

Commissaris, we hebben vandaag een dialoog, we hebben vandaag een debat. Op 8 maart gaan wij over een resolutie stemmen. Ik vraag de Commissie geen beslissing te nemen vooraleer de resolutie van het Parlement voorligt. Ik denk dat dat simpele hoffelijkheid is. Ik zou willen dat u luistert naar de plenaire vergadering van het Parlement zoals die op 8 maart een uitspraak zal doen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?