Parlementaire tussenkomsten

AA
Strategisch kader voor veiligheid en gezondheid op het werk ⎮ stemverklaring

Na maanden van vertraging stelde de Europese Commissie haar nieuwe strategie voor gezondheid en veiligheid op het werk 2014-2020 voor. Daarin worden drie grote uitdagingen geschetst: de implementatie van bestaande gezondheids- en veiligheidsregels, het voorkomen van werk-gerelateerde ziektes en het verouderen van onze EU werkkrachten.

Dit rapport is de officiële reactie van het EP daarop en werd door verschillende groene amendementen versterkt die zich vooral richten op "beter voorkomen dan genezen". We roepen de Commissie op om met een alomvattende strategie te komen over de beroepsmatige blootstelling aan hormoon verstorende stoffen. We vragen erkenning van risico's gelieerd aan stress op het werk, inclusief burn out. De bestaande richtlijnen rond gezondheid en veiligheid op het werk mogen ook niet uitgehold worden door het REFIT programma van de Europese Commissie die wetgeving eenvoudiger wil maken, maar ook negatieve gevolgen kan hebben voor de gezondheid en veiligheid van werknemers. Om KMO's te helpen hun administratieve lasten te beperken zonder de gezondheid en veiligheid van hun werknemers in het gedrang te brengen, worden nieuwe instrumenten ontwikkeld die risicobeoordeling gemakkelijker maken om aan de wetgeving te voldoen. Ik steun dit rapport omdat het de gezondheid en veiligheid van werknemers voorop stelt. Dat is cruciaal.

Link naar de resolutie van het parlement

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?