Parlementaire tussenkomsten

AA
Stemverklaring over de vaststelling van een nieuwe ontwikkelingssamenwerking met Latijns-Amerika

Positief in de nieuwe ontwikkelingssamenwerking met Latijns-Amerika is de gedifferentieerde benadering van de verschillende landen. De hulp aan landen met een gemiddeld inkomen wordt gradueel afgebouwd en de criteria voor hulp worden objectiever. Er wordt voortaan ook rekening gehouden met de graad van ongelijkheid. De Gini-coëfficiënt wordt voortaan ook meegenomen.

Het BNP is inderdaad onvoldoende als maatstaf. Het EP pleit terecht voor een betere sociale samenhang, een herverdeling van middelen door een goed fiscaal beleid en verwijst naar de autonomie van de parlementen, de regionale autoriteiten en de civiele samenleving om ontwikkelingsstrategieën te ontwerpen. Een goede zaak ook dat het middenveld gevraagd wordt een sterke rol te spelen in de strijd tegen de ongelijkheid.

Daarnaast is er ook het belang van toezicht op het gebruik van financiële middelen. Enkele groene amendementen hebben het geheel nog versterkt. Het gaat onder meer over de noodzakelijke coherentie tussen handel en ontwikkeling, het belang van regionale integratie, en de vraag aan de EU om de productie van agro-brandstoffen niet in te zetten als ontwikkelingssamenwerking. Tot slot werden onze suggesties overgenomen om straffeloosheid aan te pakken en het werk van het Inter-American System of Human Rights politiek en financieel te steunen, zodat geweld tegen vrouwen kan worden aangepakt.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?