Parlementaire tussenkomsten

AA
Stemverklaring - Billijke vergoeding voor boeren
Ik keurde met enthousiasme het verslag goed van José Bové over billijke inkomens voor de boeren en een beter werkende voedselvoorzieningsketen. Er bestaat een gigantisch verschil tussen de prijs die de boer krijgt voor zijn producten en wat de consument er uiteindelijk voor betaalt. Waar dat verschil blijft, is volstrekt onduidelijk. Daarom is het goed te pleiten voor een grotere transparantie in de totstandkoming van de voedselprijs, voor zowel de boer als de consument. Het verslag roept de Commissie op om de werkelijke productiekosten van boeren en de prijs die ze voor hun producten krijgen in kaart te brengen. Zo moet inzichtelijk worden wat de winstmarges van alle schakels in de voedselketen zijn. Boeren mogen niet de dupe worden van ondoorzichtige prijsafspraken van supermarktketens.

De onderhandelingspositie van boeren wordt sterker als duidelijk is hoeveel winst tussenhandelaars en supermarktketens maken op een bepaald product. Bovendien kan in een transparanter systeem machtsmisbruik van supermarktketens om prijzen te bepalen aan banden worden gelegd. Transparantie en eerlijke concurrentie zorgen ook voor een duurzamere voedselketen. Het gebeurt nu dat Vlaanderen tomaten uit Spanje importeert en Spanje tomaten uit Vlaanderen. Met meer inzicht in prijzen en winstmarges kunnen deze inefficiënte en milieubelastende praktijken worden voorkomen.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?