Parlementaire tussenkomsten

AA
Stemverklaring bij het gemeenschappelijk visserijbeleid
Ik heb me bij de stemming over het verslag inzake het gemeenschappelijk visserijbeleid onthouden, omdat het teveel punten bevat die niet alleen strijdig zijn met een aantal andere punten uit het verslag, maar ook indruisen tegen mijn politieke visie op het Europees visserijbeleid. Aan de ene kant stelt het verslag dat de Europese vissersvloten niet meer de wateren van ontwikkelingslanden mogen overbevissen, maar aan de andere kant stelt het ook dat het visserijbeleid altijd primeert boven het milieubeleid en het ontwikkelingsbeleid. Deze stellingname gaat manifest in tegen het Verdrag van Lissabon. Artikel 208 van het Verdrag stelt dat ons buitenlands beleid de ontwikkelingsdoelstellingen van arme landen niet mag ondermijnen. Het door het Parlement voorgestelde beleid is zeer zeker positief voor Europa, maar buiten de Europese wateren komt Europa alleen op voor zijn eigen vissersvloten en niet voor de visbestanden en de vissers ter plaatse. Daarom hebben de Groenen zich onthouden. Daarnaast wordt in het verslag wel erkend dat er een groot probleem van overbevissing is en dat duurzaamheid het uitgangspunt van het beleid moet vormen, maar er wordt niet erkend dat de capaciteit van de vissersvloten en de subsidie- en quotasystemen de kern van dit probleem vormen. Vandaar deze onthouding.
GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?