Parlementaire tussenkomsten

AA
Statistieken van pesticiden (toelichting bij stemming)

Even een toelichting: dit is het derde verslag in een drieluik over het gebruik van pesticiden.

Wij hebben eerder dit jaar in het vorige parlement een verordening goedgekeurd over het op de markt brengen en in de handel brengen van pesticiden. Wij hebben toen ook een richtlijn over het duurzaam gebruik van pesticiden goedgekeurd, en deze verordening over pesticiden en statistieken is het derde luik.

Wij hebben dit voorstel moeten behandelen in het bemiddelingscomité, omdat er iets is fout gelopen in het vorige parlement. Heel veel mensen waren daar niet bij, maar in de tweede lezing waren wij met te weinig mensen aanwezig om voldoende stemmen te halen om die tweede lezing te kunnen beëindigen.

Ik wil hierbij het woord nemen omdat ik het Zweedse voorzitterschap, maar ook en vooral het Tsjechische voorzitterschap wil danken, want zij hadden die tweede lezing totaal kunnen verknoeien, ze hadden kunnen weigeren om in bemiddeling te gaan. Dankzij hun goede verstandhouding met het Parlement, en ook dankzij de voorzitters van de politieke fracties, die onmiddellijk na de verkiezingen samen met mij een brief hebben geschreven aan het voorzitterschap, is het mogelijk geweest om dit verslag alsnog te redden en ervoor te zorgen dat wij vandaag de tekst zoals hij in tweede lezing was overeengekomen via de bemiddelingsprocedure in stemming kunnen brengen. Dank aan iedereen die hieraan heeft meegewerkt.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?