Parlementaire tussenkomsten

AA
Sociaal ondernemerschap en sociale innovatie ter bestrijding van de werkloosheid - stemverklaring

De EU heeft beperkte bevoegdheid als het gaat over sociaal ondernemen en sociale innovatie en de Commissie heeft de neiging het belang hiervan te onderschatten. In het verslag-Lope Fontagne wordt dan ook benadrukt hoe belangrijk de sociale economie is voor het bestrijden (of het vermijden) van werkloosheid. Sociale ondernemingen doen het vaak beter in crisissituaties. In het verslag wordt de nadruk gelegd op de sociale doelstelling en de inclusievere werkplaatsen maar ook op de meer democratische structuren en het feit dat de sociale economie sterk inspeelt op het algemeen belang van de samenleving. Met dit verslag roept het EP de EU op actiever te worden, effectief resultaat te leveren met het Initiatief voor sociaal ondernemerschap en de non-profitsector met haar economische actoren te erkennen. Er wordt een sterke link gelegd met de EU 2020-doelstellingen. Ik vind het dan ook belangrijk het alternatief van de sociale economie en sociale innovatie mee te steunen en hopelijk meer mainstream te maken en stemde voor het rapport.

 

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?