Parlementaire tussenkomsten

AA
Samenstelling van expertengroepen van de Commissie - stemverklaring

Deskundigengroepen spelen een belangrijke rol bij de totstandkoming van wetsvoorstellen door de Europese Commissie. Naar aanleiding van klachten van ngo’s als Transparancy International en ALTER-EU over de onevenwichtige samenstelling van deze groepen kwam het Europees Parlement in 2015 al met een studie naar buiten waaruit bleek dat er sprake is van een gebrek aan transparantie. Daarnaast zijn de experts van grote multinationals in deze deskundigengroepen oververtegenwoordigd, iets wat het democratisch gehalte van het overleg allesbehalve ten goede komt.
Daarom kwam de parlementaire Commissie begrotingscontrole met een initiatiefverslag waarin een aantal aanbevelingen aan de Europese Commissie wordt gedaan. We manen de Commissie aan werk te maken van een evenwichtiger samenstelling van de deskundigengroepen, dit door geval per geval de samenstelling te gaan bepalen en ook niet-economische sectoren, vakbonden en andere maatschappelijke groepen meer inspraak te geven. Daarnaast moet ook de transparantie verbeteren door alle studies, verslagen en andere noodzakelijke documenten openbaar te maken. Dit kan de inspraak van de burger en het toezicht door geïnteresseerden en de pers alleen maar ten goede komen. Ik kan me dan ook volledig vinden in dit verslag.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?