Parlementaire tussenkomsten

AA
Resolutie over transvetten - stemverklaring

Transvetzuren zijn een type onverzadigde vetzuren die, in tegenstelling tot onverzadigde vetten, niet goed zijn voor de gezondheid. Ze komen van nature voor bij herkauwers, in wiens maag bacteriën voor een natuurlijke uitharding van die vetten zorgen. Het zijn vooral de industrieel geproduceerde, deels uitgeharde plantaardige oliën die een negatief effect hebben op hart- en vaatziekten.

Transvetten zijn voornamelijk terug te vinden in bak- en braadvetten, frituuroliën en harde margarines en komen voor in gebak, koeken en snacks. Jaarlijks sterven 660 000 mensen aan hartkwalen of vaataandoeningen, wat neerkomt op 14 % van alle sterfgevallen.

In een verslag van december 2015, dat voortvloeit uit Verordening 1169/2011, toont de Europese Commissie zich bewust van het probleem, overweegt zij verschillende opties om het gebruik van transvetten te beperken en wijst zij op de consequenties van dit verbod, maar doet zij geen wettelijk voorstel.

In de resolutie die ik vandaag mee goedkeurde, wordt de oproep herhaald om industriële transvetten ernstig te beperken voor alle groepen uit de bevolking. Hoewel de christendemocraten genoegen nemen met het duidelijker etiketteren van deze transvetten op voedingswaren, wordt in de resolutie overduidelijk gepleit voor het begrenzen van de industriële transvetten. Studies tonen namelijk aan dat het inperken van transvetten bijzonder snel tot gezondheidswinsten leidt.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?