Parlementaire tussenkomsten

AA
Productie en op de markt aanbieden van teeltmateriaal (teeltmateriaalwetgeving) - debat

Voorzitter, collega’s, commissarissen, zaden staan aan het begin van onze voedselketen en de Commissie stelt nu voor twaalf bestaande richtlijnen te verwerken in één verordening, terwijl nu al de zadenmarkt grotendeels en in toenemende mate in handen is van een handvol agroalimentaire multinationale ondernemingen. En dat is géén goede zaak. Niet voor de autonomie van boeren en boerinnen, niet voor de biodiversiteit, niet voor de voedselzekerheid, niet voor voldoende bescherming tegen ziektes en ook niet voor de prijsvorming. De door de Europese Commissie voorgestelde wetgeving zal de bestaande situatie nog verergeren.

Dit ontwerp stuit terecht op verzet, politiek èn maatschappelijk. Een nog meer geconcentreerde markt beperkt de keuze van boeren om andere zaadvariëteiten te gebruiken. Een minder divers aanbod van zaden zal ook zorgen voor minder bescherming tegen ziektes en tegen klimaatverandering.

Commissaris, trek uw conclusies. Het Europees Parlement wil niet weten van uw voorstellen. Trek dus na de verwerping in de plenaire stemming morgenmiddag uw voorstel in. Zorg na de verkiezingen voor een nieuw voorstel, voor een serieus voorstel, voor nieuwe regelingen, voor betere afspraken. Zorg voor een voorstel dat de diversiteit in de lidstaten koestert. Zorg voor een voorstel dat de concentratie in de sector tegengaat. Zorg voor een voorstel dat de diversiteit in het aanbod van zaden respecteert. Zorg voor een voorstel dat de biodiversiteit, maar ook de genetische diversiteit van het aanbod van zaden stimuleert en mogelijk maakt. Zorg voor een voorstel dat de autonomie van boeren en boerinnen respecteert.

Meer info

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?