Parlementaire tussenkomsten

AA
Plaatselijke en regionale gevolgen van de ontwikkeling van slimme netwerken - stemverklaring

Dit verslag op initiatief van mijn groene Duitse collega Elisabeth Schroedter gaat over slimme energienetwerken als stimulans voor lokale en regionale ontwikkeling. Het is gebaseerd op goede voorbeelden van een aantal regio's en gemeenschappen die het voortouw nemen in de energietransitie: van afhankelijkheid van fossiele brandstoffen naar energieonafhankelijkheid op basis van hernieuwbare energie en slimme netwerken! De voorbeelden van deze regio's zijn zeer overtuigend. Het rapport toont zo de voordelen en mogelijkheden van slimme netwerken voor regionale economieën aan. Energiebesparingen, het stimuleren van innovatie, autonomie, en de introductie van slimme energienetwerken. Bij deze laatste vormt een slim netwerk een onderdeel van een regionale energiestrategie met gedecentraliseerde hernieuwbare energiebronnen, slimme opslagoplossingen, energie-efficiëntiemaatregelen, en banden met andere sectoren (zoals vervoer, huisvesting en stedelijke planning). Energieverbruikers worden zo tegelijk consument en producent. Dit zorgt voor lokale werkgelegenheid, zowel direct als indirect, en expertise in de regio. Zeer mooie voorbeelden van de groene economie.

Het is belangrijk dat data die hierbij gegenereerd goed beschermd wordt. Bovendien benadrukt het verslag dat een stabiel beleidskader voor de lange termijn voor energie en klimaatsverandering nodig is. Het rapport schetst zo een zeer goed kader voor regio's om mee te doen in de energietransitie. Ik stem voor.

Meer info

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?