Parlementaire tussenkomsten

AA
Opzet van een EU-structuur voor snelle respons - stemverklaring
Nu door de klimaatverandering het aantal rampen met ernstige humanitaire, economische en milieuschade tot gevolg, wereldwijd toeneemt, is het noodzakelijk dat de Europese Unie snel kan reageren. De oprichting van een Europese civiele beschermingsmacht biedt een duidelijke structuur voor deze snelle respons. Na de aardbeving in Haïti zijn lessen getrokken om de doeltreffendheid, coördinatie en zichtbaarheid van de Unie te vergroten. Ik ben daarom voorstander van het samenbrengen van civiele bescherming en humanitaire hulp in de portefeuille van één enkele commissaris. Daarnaast geloof ik dat humanitaire hulpoperaties waar mogelijk steeds onder de coördinerende paraplu van de VN moeten worden uitgevoerd.

In dit verslag wordt de Commissie opgeroepen om samen met de nationale regeringen, de lokale autoriteiten en maatschappelijke organisaties in de getroffen gebieden programma's op te zetten om lokale gemeenschappen zelf in staat te stellen aan rampenpreventie en rampenbeheersing te doen. De inzet van militaire en civiele defensiemiddelen bij rampen mag slechts als uiterste maatregel worden gebruikt.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?