Parlementaire tussenkomsten

AA
Oprichting van een Europees platform voor de intensivering van de samenwerking bij het voorkomen en tegengaan van zwartwerk | stemverklaring

Vandaag stemde het Europees Parlement over de oprichting van een Europees platform voor een betere samenwerking bij het voorkomen en tegengaan van zwartwerk. Zwartwerk is een wijdverspreid fenomeen in Europa en leidt tot uitbuiting van werknemers en ondermijning van de economie. Het ontneemt nationale overheden inkomsten. Men schat dat het gaat om 18% van de economische activiteiten. Het wordt dan ook tijd dat de EU-lidstaten samenwerken om een coherent antwoord te bieden op het probleem.

Het platform dient om informatie en goede voorbeelden uit te wisselen tussen nationale autoriteiten die werkzaam zijn op het gebied van werkgelegenheid, belastingen en migratie, maar ook met de sociale partners. Het belang van arbeidsinspectiediensten en financiële ondersteuning wordt benadrukt. Ook schijnzelfstandigheid valt onder de noemer zwartwerk. Daarnaast werd ook de link gelegd met de EU-werkgelegenheidsdoelstellingen en het Europees semester.

Aangezien zwartwerk geen grenzen kent, is Europese samenwerking heel belangrijk. Het platform mag geen praatclub worden en moet ook concrete acties voorstellen. Op aandringen van de Groenen komt er een specifieke focus op huishoudelijk werk en vrouwen, die in het bijzonder benadeeld worden door "in het zwart" te werken. Het staat buiten kijf dat dit een belangrijk onderwerp is en daarom stemde ik voor.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?