Parlementaire tussenkomsten

AA
Oneerlijke handelspraktijken in de voedselvoorzieningsketen

Dat supermarkten veel macht hebben is al langer bekend en ook Europa heeft al diverse initiatieven genomen om hier tegen in te gaan. Het is dus niet de eerste keer dat deze oneerlijke handelspraktijken voorwerp zijn van discussie. Ook de Commissie is zich bewust van het probleem, maar wil liever dat de voedselvoorzieningsketen een zelfregulerend initiatief uitwerkt of dat de lidstaten hier het initiatief nemen. Geen goed idee lijkt ons. Grote supermarkten worden door hun macht alleen maar groter en gaan steeds meer over de grenzen heen. Dit heeft steeds meer gevolgen voor de prijszetting en de contractonderhandelingen, waar voorwaarden vaak unilateraal worden gewijzigd. Deze handelspraktijken leiden tot een ongelijk speelveld. Bovendien blijkt het zelfregulerend keteninitiatief niet te werken. Boerenorganisaties in diverse lidstaten boycotten het al omdat er geen afdwingbaarheid is en er geen anonieme klachten kunnen ingediend worden.

In dit uitstekende verslag wordt de Commissie dan ook opgeroepen om met een wetgevend initiatief te komen (een richtlijn) om deze oneerlijke handelspraktijken tegen te gaan én om wat meer stevigheid te geven aan het zelfregulerend keteninitiatief. Niet alleen via anonieme klachten of een betere afdwingbaarheid, maar ook onafhankelijk beheer van een dergelijk initiatief en een betere opvolging, met bijvoorbeeld onaangekondigde controles.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?