Parlementaire tussenkomsten

AA
Onderhandelingen over TTIP - debat

Binnen de Milieucommissie bestaat onrust over de mogelijke impact van TTIP op de beleidsterreinen milieu, volksgezondheid en voedselveiligheid. Nu reeds voelen we in ons wetgevend werk de druk van TTIP. Ik denk daarbij onder meer aan het debat over de behandeling van rundvlees met melkzuur of aan het debat inzake kloonvlees.

Rapporteur Lange nam veel zaken van ons advies over. Onze basisbeginselen en standaarden, het voorzorgsbeginsel incluis, mogen niet worden aangetast. Geen toegevingen ook op de tenuitvoerlegging van REACH, hormonen, kloonvlees of genetisch gemodificeerde organismen. Geen TTIP over watervoorziening of volksgezondheid.

Toch, collega's, zijn er verbeteringen mogelijk, vandaar de negen amendementen die ik indiende. De Milieucommissie sprak zich ook uit tegen het ISDS-mechanisme in TTIP. Het voorgestelde compromis voldoet ter zake niet. Daarom mijn steun aan de amendementen 27 of 40 die ISDS uit TTIP willen.

Ten slotte wil ik de heer Lange danken voor de goede samenwerking van de voorbije maanden.

Link naar het rapport.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?