Parlementaire tussenkomsten

AA
Officiële controles in de voedselveiligheid (debat)

Het doel van deze wetgeving is ervoor te zorgen dat er een uniforme controle komt op de voedselketen door de hele Europese Unie heen. Ik denk dat we terecht trots mogen zijn op het geleverde werk. We hebben dan ook uren gespendeerd aan de onderhandelingen, voornamelijk met de Raad en zelfs met drie voorzitterschappen.

We zorgen voor een harmonisering van het werk van de verschillende voedselveiligheidscontrolediensten. We breiden de controles uit van de controles op voedsel, dieren, diervoeders, dierenwelzijn en diergezondheid naar de gezondheid van planten, residuen en pesticiden. We richten ons ook op fraude. We hebben van het paardenvleesschandaal geleerd dat dat nodig is.

Ik vind het persoonlijk een goede zaak dat de specifieke controles op biologische landbouw uit deze verordening zijn gehaald en onder de specifieke verordening inzake biologische landbouw zullen vallen. Voor biologische landbouw bestaan namelijk aparte certificeringsorganisaties, die niet alleen toezien op het eindproduct maar ook op de kwaliteit van het product en het hele productieproces. De onafhankelijkheid van de inspectiediensten is beter geregeld. Onaangekondigde controles zijn essentieel. Er komt meer transparantie met een jaarlijkse publicatieplicht van controles en resultaten. Er komen striktere boetes. Van groot belang is natuurlijk ook de specifieke clausule over klokkenluiders.

Persoonlijk had ik liever gezien dat de verantwoordelijkheid van dierenartsen in de slachthuizen wat sterker was geformuleerd, maar dat was niet haalbaar. Ik beveel mijn fractie aan dit verslag inderdaad goed te keuren.

Lees hier het hele rapport

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?