Parlementaire tussenkomsten

AA
Octrooien en de rechten van plantenkwekers | stemverklaring

Ik heb tegen de resolutie gestemd, omdat boeren slechts deels beschermd zijn en de inhaligheid van de industrie om al het zaaigoed te patenteren geen halt is toegeroepen. De Europese Commissie noch het Europees Octrooibureau zullen met deze zwakke tekst een andere interpretatie geven aan de uitspraak van maart 2015 (volgens welke bepaalde eigenschappen uit tomaten en broccoli mogen worden gepatenteerd zolang het niet over 1 enkele variëteit gaat). Het kwekersrecht biedt op zich de mogelijkheid om - zelfs binnen de biotechnologierichtlijn 98/44 - in het kader van onderzoek en innovatie te kweken, zelfs als er een patent op rust. Maar na actief gelobby van Europa Bio (de agrochemie), gesteund door de sociaaldemocraten en christendemocraten, is de bescherming van boeren maar deels geregeld. Hoewel zij in de praktijk het meest met zaadvermeerdering en -veredeling bezig zijn (via bedrijfsspecifieke of lokaal aangepaste rassen) is het de machtsconcentratie in de zadensector die een bedreiging vormt voor dit recht van de boer. Nu er grote druk is om nieuwe plantenveredelingstechnieken uit de ggo-wetgeving te houden, was het nog meer van belang om de inhaligheid van de industrie in te perken, zodat niet alle zaaigoed wordt gepatenteerd. De resolutie gaat voor mij niet ver genoeg.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?