Parlementaire tussenkomsten

AA
Nucleaire beveiliging en non-proliferatie - stemverklaring

De mondiale veiligheid, en in het bijzonder die van de EU, is aanzienlijk verslechterd: ze is hachelijker en minder voorspelbaar. De internationale vrede, veiligheid en stabiliteit staan voor uiteenlopende ontwikkelingen: verslechterende relaties tussen nucleair-gewapende staten zoals Rusland en de Verenigde Staten en de verdere ontwikkelingen in de nucleaire mogelijkheden van Noord-Korea. De proliferatie van nucleaire massavernietigingswapens blijft bovendien één van de grootste bekommernissen van de globale gemeenschap.

Om deze redenen en het algemeen belang stelt het Europees Parlement een resolutie voor die deze problematiek aankaart en de Europese Unie aanzet tot het ondernemen van actie op het vlak van nucleaire veiligheid en non-proliferatie. De prioriteiten zijn onder andere het voorkomen van het verkrijgen of gebruiken van nucleaire wapens door terroristen of bijkomende staten, het verminderen en uitbannen van alle nucleaire arsenalen en het toewerken naar een wereld zonder nucleaire wapens. In de resolutie worden verder belangrijke accenten gelegd, prominente ontwikkelingen en punten van zorg geduid en bovendien prangende aanbevelingen gedaan.

Omdat nucleaire veiligheid en non-proliferatie uiterst belangrijke thema’s zijn voor mij en voor de Groene fractie in zijn geheel, heb ik deze resolutie mee ondertekend en met volle overtuiging goedgekeurd.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?