Parlementaire tussenkomsten

AA
Nieuwe opportuniteiten voor kleine vervoersondernemingen - stemverklaring

Kmo’s spelen een enorm belangrijke rol in onze samenleving. Op het vlak van personen- en goederentransport vullen zij de gaten die niet gedicht kunnen worden door de grotere spelers. Denk maar aan gebieden die je enkel kan bereiken met een personenwagen. Dit is een concreet voorbeeld van hoe kleine vervoersondernemingen kunnen inspelen op de noden en behoeften van de burger.

Echter, voor kmo’s is het vaak moeilijker dan voor grotere spelers om de nodige inspanningen te leveren om dit op een milieuvriendelijke en financieel haalbare manier te doen. Daarom moeten er kansen worden gecreëerd voor deze kleinere ondernemingen.

Het rapport was aanvankelijk zeer marktgericht, maar onder invloed van de groene fractie is dit socialer, duurzamer en milieuvriendelijker geworden. Enkele van onze toevoegingen betreffen een combinatie van samenwerkingsmodellen met aandacht voor onder andere duurzaamheid en milieu, de behoefte aan een regelgevend kader voor collaboratieve platforms, aansluiting op duurzame stedelijke mobiliteitsplannen en tot slot het bedenken van alternatieven voor het gebruik van de auto.

De groenen gaan hier dus mee akkoord, maar willen daarnaast dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen de non-profit-ondernemingen en de ondernemingen die zich op winstmaximalisatie richten.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?