Parlementaire tussenkomsten

AA
Nieuwe dierenwelzijnsstrategie voor de periode 2016-2020 ⎮ stemverklaring

Het is beschamend hoe de Europese Commissie omgaat met dierenwelzijn. De in 2011 gemaakte afspraken lopen eind 2015 af en zijn verre van gerealiseerd. Bepaalde afspraken zijn amper omgezet in wetgeving door de lidstaten. Zo overschrijdt het dierentransport (met 29 uur) in bepaalde lidstaten de vastgelegde limiet van 8 uur en ontbreekt het aan controle hierop. Uit cijfers blijkt verder dat 15 lidstaten er niet in slaagden de batterijkippen uit te bannen en 17 lidstaten nog steeds zeugenboxen toelaten. Normen zijn niet overgenomen in handelsakkoorden, en zowel de Raad als de Commissie blokkeerden het initiatief om honden verplicht te chippen. Toch blijft de Commissie erop vertrouwen dat alles goed komt.

De alsnog ter stemming voorgelegde resolutie is ronduit een gemiste kans. Hoewel de inhoud in grote lijnen is overeengekomen tijdens de Interfractiewerkgroep dierenwelzijn, hebben de grootste fracties hun staart ingetrokken. In plaats van op te roepen tot een nieuwe strategie met bindende afspraken en duidelijke verbintenissen, werd vooral geklaagd over hoge administratieve lasten ten koste van het welzijn van dieren. Vragen naar wetgeving zonder specificaties is een recept voor een lege doos en precies dat is er gebeurd. Ik heb om die reden tegen de resolutie gestemd.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?