Parlementaire tussenkomsten

AA
Mondiale doelstellingen en EU-toezeggingen op het gebied van voeding en voedselzekerheid in de wereld

Duurzame-ontwikkelingsdoelstelling 2 (beëindig honger, bereik voedselveiligheid, verbeter de voeding en bevorder duurzame landbouw) en de daarmee samenhangende streefcijfers, zijn bedoeld om uiterlijk in 2030 een einde te maken aan honger en ondervoeding. 

Als we dit willen tegengaan, zullen we niet alleen moeten focussen op de inname van calorieën, maar is een globale voedsel- en landbouwaanpak die zorgt voor een gevarieerd dieet, veel doorslaggevender. Ondersteuning van de familiale landbouw en kleinschaligheid moeten de hoekstenen zijn van het landbouwbeleid in ontwikkelingslanden. Als kleinschalige landbouwbedrijven gebruik maken van agro-ecologische landbouwpraktijken zijn ze best in staat een divers aanbod te telen en tegelijk de voedselproductie op te drijven. Studies tonen dit afdoende aan.

Waar de resolutie aanvankelijk wat eng was, wijst ze nu –dankzij de Groenen– op enkele belangrijke elementen in het bereiken van voedselzekerheid, met name inzake de beschikbaarheid, betaalbaarheid en controle over zaaigoed, het probleem van landroof en de samenhang tussen ontwikkelingssamenwerking, wereldhandel en het Europese energiebeleid. 

Meer concreet ligt de nadruk nu op het belang van kleinschalige landbouw, agro-ecologie, diversiteit van landbouwgewassen door zaadwetgeving, ggo’s en intellectuele eigendomsrechten, de negatieve effecten van liberalisering van de landbouw op het recht op voedsel en de negatieve impact van agro-brandstoffen op voedselzekerheid.

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?