Parlementaire tussenkomsten

AA
Misleidende marketingpraktijken - stemverklaring

Vandaag stemde het Europees Parlement met een overweldigende meerderheid voor het verslag-De Jong over misleidende marketingpraktijken. Voorbeelden van misleidende marketingpraktijken zijn legio: valse betalingsformulieren, misbruiken met internet domeinnamen, valse aanbiedingen om het handelsmerk te beschermen in andere landen, terwijl dit enkel kan worden gedaan via officiële instanties, enz.

Dit verslag wil de meest voorkomende vormen van misleidende reclamepraktijken in commerciële communicatie identificeren, zowel van bedrijven naar bedrijven, als van bedrijven naar consumenten. Het verslag gaat verder dan het voorstel van de Europese Commissie in die zin dat ze bijkomende maatregen voorstelt ter preventie en informatieverspreiding, strafuitvoering en de rechtsvervolging en hamert ook op meer internationale samenwerking.

Zo moet het informatie-uitwisselingssysteem onder de lidstaten worden verbeterd en zal er met een zwarte lijst gewerkt worden van misleidende reclamepraktijken en de bedrijven die er zich aan bezondigen. Er wordt ook voorgesteld om de capaciteiten en expertise van de betrokken juridische en onderzoeksdiensten uit te breiden en effectieve straffen en compensaties op te leggen.

Ik heb dan ook ten volle voor het verslag gestemd, omdat ik het belangrijk vind dat deze malafide praktijken Europees, maar nog beter internationaal, aangepakt en bestraft dienen te worden.

Meer informatie

GroenDe enige partij die sociaal én milieuvriendelijk is.

www.groen.be

De Groenen/EVAGroenen en Europese Vrije Alliantie in het Europees Parlement.

www.greens-efa.eu

Samen ijveren voor een beter Europa en klimaat?